Նախագծերի կառավարում

icon8-1Ներկայումս մեծանում է այն ընկերությունների թիվը, որոնք ցանկանում են ձևափոխել իրենց կառավարման համակարգերը և անցում կատարել ՏՏ ոլորտում կիրառվող՝ ամենաճկուն Agile մեթոդոլոգիային: Այս դասընթացը կնպաստի ամենաճկուն՝ ՏՏ ոլորտում կիրառվող, կառավարման մեթոդոլոգիաների ադապտացմանը և կիրառմանը ընկերությունում:

Յուրաքանչյուր կորպորատիվ դասընթացի պարագայում իրականացվում է տվյալ ընկերության և գործունեության ոլորտի առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն և մշակվում է ընկերության պահանջմունքներին հարմարեցված ծրագիր:

Դասընթացի հիմնական թեմաներ

 • Introduction to Agile Manifesto Agile Manifesto
 • Introduction to Scrum and XP
 • Scrum Roles — The Scrum Team
 • Scrum Ceremonies
 • The Scrum Artifacts and Rules
 • Implementation of Scrum in real-life Project
 • Planning Agile Projects
 • Estimation Techniques
 • Managing Agile Projects
 • Kanban framework in a nutshell

icon5-1Արդյունքներ

Դասընթացի ավարտին մասնակիցները`

 • կտիրապետեն ՏՏ ոլորտում ծրագրերի ղեկավարման ամենատարածված մեթոդաբանությանը և գործիքներին,
 • կկարողանան կիրառել ստացած բոլոր գիտելիքները Microsoft Project 2016 նախագծերի ղեկավարման միջավայրում,
 • կստանան հնարավորություն կազմակերպելու Agile մեթոդոլոգիայի ադապտացումը և կիրառումը իրենց ընկերությունում:

icon3-1Տևողություն

23 ժամ

Հետաքրքության պարագայում դիմեք մեզ, և մենք կուղարկենք Ձեր ընկերության համար նախատեսված առաջարկ: