Հաճախորդների սպասարկում և վաճառք

 Ցանկացած ընկերության հաջողությունը ուղղակիորեն կախված է վաճառք և հաճախորդների սպասարկում իրականացնող աշխատակիցների գիտելիքներից և հմտություններից: Եթե ցանկանում եք վստահ լինել, որ Ձեր ընկերության աշխատակիցները տիրապետում են վաճառքի արդյունավետ գործիքներին և կարող են ավելացնել յուրաքանչյուր հաճախորդից ստացվող եկամուտը` միաժամանակ նպաստելով հաճախորդի հավատարմությանը, ապա այս ինտերակտիվ դասընթացը Ձեր ընկերության համար է:

Յուրաքանչյուր կորպորատիվ դասընթացի պարագայում իրականացվում է տվյալ ընկերության և գործունեության ոլորտի առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն և մշակվում է ընկերության պահանջմունքներին հարմարեցված ծրագիր:

Դասընթացի հիմնական թեմաներ

 • Սպասարկողը որպես ընկերության վերաբերյալ ընկալումների ձևավորող
 • Վաճառքի ձագար և կիրառություն
 • Հաճախորդների հետ հարաբերությունների և վստահության կառուցում
 • Հաճախորդների կարիքների գնահատման տեխնիկաներ
 • Ծառայությունների/ապրանքների ներկայացում՝ հաճախորդի տիպայնությանը համապատասխան
 • Աշխատանք առարկումների հետ. առարկումները՝ որպես հետաքրքրության ցուցաբերում
 • Գործարքի փակման առանձնահատկություններ
 • Վաճառքի արդյունավետ գործիքակազմ
 • Cross-selling և up-selling
 • Վաճառքի և սպասարկման լրացուցիչ հմտություններ
 • «Բարդ» հաճախորդների հետ աշխատելու կանոններ

 icon5-1Արդյունքներ

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները կտիրապետեն հաճախորդների հետ երկարատև և լոյալ հարաբերություններ հաստատելու գաղտնիքներին, վաճառքների արդյունավետ գործիքակազմին, ձեռք կբերեն արդյունավետ դեմ առ դեմ և հեռախոսային սպասարկման հմտություններ, ինչպես նաև կստանան իրենց հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները:

icon3-1Տևողություն

12 ժամ

Հետաքրքության պարագայում դիմեք մեզ, և մենք կուղարկենք Ձեր ընկերության համար նախատեսված առաջարկ: