Թիմային աշխատանք և թիմբիլդինգ

 icon8.1Նման միջոցառումները հնարավորություն են տալիս ընկերության աշխատակիցներին ձևավորվել և զարգանալ որպես թիմ, որն էլ իր դրական ազդեցությունն է ունենում ընկերության ընդհանուր արտադրողականության բարձրացման գործում: Թիմբիլդինգը  հնարավորություն է տալիս քննարկելու և լուծելու ընկերության ընթացիկ խնդիրները ոչ սթրեսային միջավայրում և նպաստում է աշխատանքի կատարմանը՝ նորարարական ոճով:

Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն մի շարք գործնական վարժություններ, կկիրառվեն համապատասխան գործիքներ և տեխնիկաներ, որոնք էլ ավելի կբարձրացնեն ծրագրի արդյունավետությունը:

Յուրաքանչյուր կորպորատիվ դասընթացի պարագայում իրականացվում է տվյալ ընկերության և գործունեության ոլորտի առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն և մշակվում է ընկերության պահանջմունքներին հարմարեցված ծրագիր:

Դասընթացի հիմնական փուլեր

 • Ընկերության մշակույթի, արժեքների ձևավորում, գիտակցում, ըմբռնում և արժևորում բոլորի կողմից
 • Ո՞րն է արդյունավետ թիմը, ինչպե՞ս այն ստեղծել
 • Թիմի ստեղծման առավելությունները
 • Թիմի կառուցման փուլեր
 • Մտածելակերպի տարբեր ձևերը համակարգելու մեթոդներ
 • Թիմի նպատակների և խնդիրների սահմանում
 • Թիմում դերերի արդյունավետ և ճկուն բաշխում
 • Անհատական և թիմային պատասխանատվության ստեղծում
 • Թիմում կոնֆլիկտների լուծման մեթոդներ
 • Անհատական և թիմային մոտիվացիայի մեթոդներ
 • Թիմբիլդինգ. կիրառված գիտելիքների կիրառում գործնականում

icon5-1Արդյունքներ

Դասընթացի արդյունքում՝

 • կստեղծվեն ամուր աշխատանքային հարաբերություններ
 • աշխատակիցները ավելի լավ կճանաչեն միմյանց, ինչն էլ առողջ ու ոչ կոնֆլիկտային աշխատանքային միջավայրի ստեղծման հնարավորություն կտա
 • մենեջերները  կբացահայտեն յուրաքանչյուր աշխատակցի ուժեղ և թույլ կողմերը, ինչն էլ կօգտագործվի թիմի աշխատանքն ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով

icon3-1Տևողություն

6-8 ժամ

Հետաքրքության պարագայում դիմեք մեզ, և մենք կուղարկենք Ձեր ընկերության համար նախատեսված առաջարկ: