Առաջնորդության զարգացում

 Դասընթացի նպատակն է բացահայտել և զարգացնել աշխատակիցների առաջնորդության, կառավարչական, որոշումներ կայացնելու և պատասխանատվություն վերցնելու հմտություններն ու ներուժը:

Յուրաքանչյուր կորպորատիվ դասընթացի պարագայում իրականացվում է տվյալ ընկերության և գործունեության ոլորտի առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն և մշակվում է ընկերության պահանջմունքներին հարմարեցված ծրագիր:

Դասընթացի հիմնական թեմաներ

  • Առաջնորդության սահմանում
  • Առաջնորդության տեսակները
  • Արդյունավետ հաղորդակցում
  • Որոշումների ընդունման մեթոդները և մոդելները
  • Մոտիվացիայի կառավարում
  • Արդյունավետ թիմերի ստեղծում

 icon5-1Արդյունքներ

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները կտիրապետեն առաջնորդության տեխնիկաներին, մեթոդներին, ձեռք կբերեն առաջնորդելու, կառավարելու, որոշումներ կայացնելու հմտություններ, ինչպես նաև կստանան իրենց հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները:

icon3-1Տևողություն

9 ժամ

Հետաքրքության պարագայում դիմեք մեզ, և մենք կուղարկենք Ձեր ընկերության համար նախատեսված առաջարկ: