Քոուչինգը նպատակներին հասնելու և հաջողություն գրանցելու ստեղծագործ գործընթաց է, որտեղ քոուչը օժանդակում է մարդուն ճանաչելու իր սեփական ԵՍ-ը:

Քոուչը բացահայտում է
-Մարդու նոր հնարավորությունները,
-Թաքնված պոտենցիալը և ռեսուրսները,
-Արդյունավետության բարձրացման ճանապարհները,
-Առաջացած խնդիրների լուծումները …

Քոուչը ցույց է տալիսճանապարհը, ուղղորդում է դեպի ճիշտ նպատակներ: Եթե քոուչն իսկապես պրոֆեսիոնալ է, ապա անձը ինքն է սահմանում իր նպատակները և մշակում այդ նպատակներին հասնելու ռազմավարությունը: Նրա հետ աշխատելիս մարդու մոտ ի հայտ է գալիս վստահություն, որը հետագայում օգնում է նրան առաջ գնալու …