Յուրաքանչյուր կորպորատիվ դասընթաց ամբողջովին կադապտացվի ընկերության կարիքներին ու պահանջներին: Բոլոր գործնական օրինակները և առաջադրանքները կհամապատասխանեցվեն տվյալ ընկերության գործունեության ոլորտին ու առաջարկվող ծառայություններին/ապրանքներին: